Aansprakelijkheidsverzekering webshop

Een aansprakelijkheidsverzekering is voor elke webshop van groot belang, helemaal wanneer je artikelen verkoopt. Wanneer je product schade veroorzaakt kun je aansprakelijk worden gesteld en dat kan enorme kosten met zich meebrengen.

Offerte aanvragen
blocks
Aansprakelijkheidsverzekering

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering voor webshops?

De aansprakelijkheidsverzekering is voor een webshop van groot belang. Als je een webshop hebt kan er door een verkocht product schade ontstaan die gevolgen heeft voor de koper. De klant kan hierdoor jouw webshop aansprakelijk stellen voor de schade. Dit betekend dat jij de kosten van de schade moet betalen. Dit kan schade zijn zoals een brand, maar ook verwondingen aan personen door jou product. Voor onder andere deze risico’s sluit je als webshop een aansprakelijkheidsverzekering af. Zonder de aansprakelijkheidsverzekering webshop moet je de schade uit eigen zak betalen. Bij een kleine schade is dit nog te doen, maar wanneer je product grote schade toebrengt lopen de kosten al snel op. Buiten deze voorbeelden zijn er nog veel meer scenario’s waarom een aansprakelijkheidsverzekering voor webshops belangrijk is. Deze verzekering vormt echt de basis voor iedere onderneming, dus ook voor webshops.

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor jouw webshop zijn de kosten gedekt bij schade aan personen en bij schade aan goederen van een ander. Je bent meestal verzekerd voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Wanneer je conform de wet aansprakelijk bent kun je aanspraak doen op deze verzekering. Wanneer je aansprakelijk gesteld wordt neem je contact op en zal de verzekeraar de verdere afwikkeling voor je verzorgen. De verzekering biedt niet alleen dekking voor handelen door de ondernemer, maar ook voor de werknemers. Dit zorgt ervoor dat wanneer een werknemer schade aanricht je verzekerd bent voor de financiële gevolgen. Daarnaast kan je personeel andersom ook jou als werkgever aansprakelijk stellen wanneer er tijdens het werk een ongeval plaats vindt.

Voor wie is de aansprakelijkheidsverzekering webshop geschikt?

Deze verzekering is geschikt voor alle webshops, maar is zeker onderstaande webshops van belang:

  • Webshops die fysieke producten verkopen
  • Voor webshops die zelf een product ontwikkelen
  • Webshops die aanpassing doen aan een product en het verkopen
  • Webshops die producten importeren van buiten de EU
  • Webshops met personeel
  • Webshops waarvan de eigenaar of personeel mensen op kantoor ontvangt of zelfs andere bezoeken.

Toch zijn er situaties waarin je niet verzekerd bent met de aansprakelijkheidsverzekering webshop. Dit gaat om situaties waar je motorvoertuigen bij betrokken zijn. Hiervoor heb je aparte verzekeringen nodig die ervoor zorgen dat je wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de schade. Het gaat om voertuigen als bijvoorbeeld:

 

Aansprakelijkheidsverzekering FAQ

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering voor webshops

Als werkgever word je altijd aansprakelijk gesteld voor de schade die je werknemer veroorzaakt. Door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor de schade die is aangericht door jouw werknemer wanneer personeel is meeverzekerd op je polis. Daarnaast kan je ook als werkgever aansprakelijk zijn ten opzichte van je personeel, bijvoorbeeld door een bedrijfsongeval.

Met de ‘normale’ aansprakelijkheidsverzekering (particulier) ben je niet verzekerd als het om het zakelijke activiteiten gaat. Je bent dan onder meer niet verzekerd voor schade die jouw producten aanrichten of schade die werknemers aanrichten. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dus echt nodig.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht voor je webshop. Wel kan het zijn dat een leverancier of klant vraagt om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, hierdoor is er zekerheid en kunnen verzekeraars eventuele schades vergoeden. Verder is het slim om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben omdat de schades enorm kunnen zijn, terwijl de premie relatief laag ligt.